Homepage van de website van de Juiste Zorg op de Juiste Plek

Ministerie van VWS | Juiste Zorg op de Juiste Plek

De zorg moet zich voorbereiden op grote veranderingen. Dat vraagt om samenwerken en kennisdelen met creativiteit en lef. Er is een nieuwe manier van denken en werken nodig. Uit dit besef is de Juiste Zorg op de Juiste Plek ontstaan: een beweging van partijen in de zorg en ondersteuning om het dagelijks functioneren van de mens weer centraal te stellen en de zorg toekomstbestendig te maken. Het ministerie van VWS zet zich in om die beweging te vergroten en te versterken.

Tussen 2020 en 2022 was ik als redacteur verantwoordelijk voor contentcreatie op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl en communicatie via de nieuwsbrief en de LinkedIn-community. Een van de speerpunten van de Juiste Zorg op de Juiste Plek was om goede voorbeelden uit het zorgveld te verzamelen en te verspreiden. Daarvoor heb ik tientallen praktijkvoorbeelden geschreven en doorlopend content ontwikkeld voor professionals en organisaties in zorg en welzijn.

  • Opdrachtgever

    Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  • Project

    Communicatie en content Juistezorgopdejuisteplek.nl

  • Periode

    januari 2020 – juni 2022