Header van de landingspagina voor professionals op de website van Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland | Online dienstverlening voor nieuwe doelgroepen

Hoe kun je slachtoffers – van een strafbaar feit, een verkeersongeval of een calamiteit – bereiken die de weg naar Slachtofferhulp Nederland niet vinden? Die vraag was in 2019 het uitgangspunt voor het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening voor mensen in de sociale en professionele omgeving van slachtoffers. Sindsdien is er een uitgebreid aanbod bijgekomen die helpers en professionals in staat stellen om slachtoffers beter te ondersteunen.

Als contentmanager was ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen van (online) content voor helpers en professionals. Een paar voorbeelden:

We werkten bij het ontwikkelen van nieuwe diensten vanuit de principes van design thinking, steeds vanuit de werkelijke behoeften van de doelgroepen. Door voortdurend te onderzoeken, te meten en te optimaliseren konden we aansluiten bij wat helpers en professionals nodig hadden.

  • Opdrachtgever

    Slachtofferhulp Nederland

  • Project

    Online dienstverlening voor helpers en professionals

  • Periode

    maart 2020 – heden